Tamil books

Thursday, 21 April 2011

முல்லை பதிப்பகம்

புதிய வெளியீடுகள்
ராஜாஜி மணிமொழிகள் - முல்லை பிஎல். முத்தையா 30.00
ராஜாஜி நூல்கள் சொற்பொழிவுகளில் மூடிநகி எடுத்த
237 மணியான மொழிகள்
ராஜாஜி உவமைகள் - சின்ன அண்ணாமலை 75.00
பல்வேறு சொற்பொழிவுகளில் ராஜாஜி உதிர்த்த 315 உவமைகள்
ஞசடிhibவைiடிn - ஊ. சுயதயபடியீயடயஉhயசi 25.00
சேக்கிழார் பெருமான் அருளிய பெரியபுராணம் என வழங்கும்
அறுபத்து மூன்று நாயன்மார் கதைகள் 100.00
அ.ச. ஞானசம்பந்தன்
அறுபத்து மூன்று கதைகளுக்கும் அதற்குரிய பாடல்களுடன்
படங்களும் இணைந்தது.
பரஞ்சோதி முனிவர் அருளிய
திருவிளையாடற் புராணம் - முல்லை பிஎல். முத்தையா 100.00
உள் படங்கள் - ஸ்ரீ நாச்சியப்ப சுவாமிகள்
அருள்மிகு மீனாட்சி சுந்தரேசுவரரின் அறுபத்து நான்கு
திருவிளையாடல்களை விளக்கும் அறுபத்து நான்கு தஞ்சாவூர்
ஓவியங்கள் (கூயதேடிசந ஞயiவேiபேள) அடங்கியது.
லியோ டால்ஸ்டாயின்
உலகப் புகடிநடிநடிநடிநடிநபெற்ற நீதிக் கதைகள் 100.00
முல்லை பிஎல். முத்தையா
டால்ஸ்டாயின் 23 கதைகளும் அடங்கிய முழுத் தொகுப்பு
தமிடிநடிநடிநடிநடிநநாட்டுப் பழமொழிகள் - முல்லை பிஎல். முத்தையா 70.00
நல்லறிவுக்கு 4000 பழமொழிகளின் குவியல்
சிந்தனையைத் தூண்டும் 1000 விடுகதைகள் 50.00
முல்லை பிஎல். முத்தையா
திருக்குறளின் பெருமை - முல்லை பிஎல். முத்தையா 50.00
புத்துலகுக்கான கல்வி - மரியா மாண்டிசோரி 30.00
2 3
ரூ. பை
பொன்மொழிகள் - முல்லை பிஎல். முத்தையா 5.00
எம்.எஸ். உதயமூர்த்தி கடிதங்கள் 10.00
டால்ஸ்டாடீநுடீநுடீநுடீநுடீநு நீதிக் கதைகள் - முல்லை பிஎல். முத்தையா 30.00
உண்மை - உழைப்பு - அன்பு - பேராசை ஆகியவற்றின்
அடிப்படையில் அமைந்த ஒன்பது டால்ஸ்டாடீநு நீதிக் கதைகள்
தாடிநடிநடிநடிநடிநவு மனப்பான்மை - முல்லை பிஎல். முத்தையா 20.00
ஐகேநசiடிசவைல ஊடிஅயீடநஒ
தன்னம்பிக்கை, உழைப்பு, ஊக்கம் இவைகளால் சிறப்படைந்த
நகைச்சுவை அரசு - கலைவாணர் என். எஸ். கிருஷ்ணன்
அவர்களின் பாராட்டை பெற்ற நூல்.
கவலையற்ற வாடிநடிநடிநடிநடிநக்கை - முல்லை பிஎல். முத்தையா 20.00
வாடிநக்கையில் வளம் பெறுவதற்கான பத்துக்கும் மேற்பட்ட
வழிகள்.
இசையரசு எம். எம். தண்டபாணி தேசிகர்
வாடிநடிநடிநடிநடிநவும் பணியும் - முனைவர் ஆறு. அழகப்பன் 30.00
இசையரசு அவர்களின் அரிய மூன்று கட்டுரைகளும்
இணைந்தது
என் தேவதைக்கு - கவிஞர் உஸ்மான் 25.00
காதல் கவிதைகள்
முத்தமிடிநடிநடிநடிநடிந மாலை - ஆவடி அடீநுயாச்சாமி 30.00
இயல் - இசை - நாடகம்
தமிடிநடிநடிநடிநடிந - ஆங்கிலம் பல்பொருள் சொல் திரட்டு 30.00
யு. எம். உசேன்
21 தலைப்புகளில் 1500 சொற்களுக்குத் தமிடிந ஆங்கில விளக்கம்.
“ஆயக்கலைகள் 64” எவை என்பது தமிடிந ஆங்கிலத்தில்
விளக்கப்பட்டுள்ளது.
காணக் கிடைக்காத கடிதங்கள் - முல்லை பிஎல்.முத்தையா 60.00
100 பழமையான சிறந்த கடிதங்களின் அரிய தொகுப்பு
கலித்தொகை (மூலமும் விளக்க உரையும்) 150.00
விளக்க உரை-சக்தி தாசன் சுப்பிரமணியன்
(திரு.வி.க. வின் மாணவர்)
குறுந்தொகை (மூலமும் விளக்க உரையும்) 150.00
விளக்க உரை-சக்தி தாசன் சுப்பிரமணியன்
(திரு.வி.க. வின் மாணவர்)
சுதந்திரப் போராட்ட வரலாறு 55.00
முன்னாள் தினமணி ஆசிரியர் ஏ.என். சிவராமன்
சுதந்திரம் பெறுவதற்கு அடித்தளமாக அமைந்த 1920ஆம்
ஆண்டு முதல் 1947 வரை நடைபெற்ற சுதந்திரப் போராட்ட
நிகடிநச்சிகளின் தொகுப்பு
ஊராட்சியை நடத்துவது எப்படி? 75.00
டாக்டர் சி. சேதுராமன் - துணைச் செயலர் உள்ளாட்சித் துறை (ஓடீநுவு)
கிராம சபை, ஊராட்சி ஒன்றியம், வட்டார ஊராட்சி மன்றங்கள்
ஆகிய அனைத்தும் அடங்கிய முழு விவர நூல்.
பதிப்புத் துறை முன்னோடி மூவர் - சோமலெ 15.00
செட்டிநாடும் செந்தமிழும் நூலில் வெளிவந்த பதிப்புத்துறை
முன்னோடி மூவர் என்ற கட்டுரையே தனி நூலாக
வந்துள்ளது
கலைஞரின் சிறு கதைகளில் பெண்கள் 30.00
அழ. தையல் நாயகி
தமிழர் இனிய வாடிநடிநடிநடிநடிநவு - முல்லை பிஎல். முத்தையா 30.00
வளமார் தமிழரின் வாடிநவைப் பற்றிய சிறந்த கட்டுரைகள்
மகளிர் எ திருமணம் எ அணிகலன் எ சமூகம் எ நாகரிகம் எ
சமயம் எ மருத்துவம் முதலியன.
13-08-2005-ம் நாள் சென்னை - கிண்டி - ராஜ்பவனில் நடைபெற்ற
விழாவில் தமிழக கவர்னர் மேதகு சுர்ஜித் சிங் பர்னாலா
அவர்கள் முக்தார் பத்ரி தொகுத்த உர்தூ தமிடிந அகராதி; தமிடிந உர்தூ
அகராதி ஆகிய நூல்களை வெளியிட்டுப் பாராட்டினார்கள்.
4 5
அலெக்சிஸ் காரெலின்
மனிதன்-புரியாத புதிர் - தமிழில் : அ. நடராசன் 200.00
டாக்டர் அலெக்சிஸ் காரெல் விஞ்ஞானக் கண்கொண்டு
ஆராடீநுந்து எழுதிய “ஆயn வாந ருமேnடிறn” ஆங்கிலத்தில்
வெளிவந்துள்ள புகடிநபெற்ற நூல். அந்நூலின் முழுத் தமிடிந
வடிவம்.
உர்தூ-தமிடிநடிநடிநடிநடிந அகராதி - கவிஞர் முக்தார் பத்ரி 150.00
இருபதாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட உர்தூ சொற்களுக்குத் தமிடிந
விளக்கம்
தமிடிநடிநடிநடிநடிந-உர்தூ அகராதி - கவிஞர் முக்தார் பத்ரி 150.00
இருபதாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட தமிடிந சொற்களுக்கு உர்தூ
விளக்கம்
உலக ஜோதி புத்தர் - முல்லை பிஎல். முத்தையா 25.00
புத்தர் வரலாறு - கட்டுரைகள் - தம்மபதம் ஜாதகக் கதைகள்
- நினைவுச் சின்னங்கள் ஆகிய அனைத்தும் அடங்கியது.
வாடிநடிநடிநடிநடிநக்கையில் வெற்றிபெற்றவர்களின் கதைகள் 20.00
சுய முயற்சியால் முன்னேறி வெற்றி கண்ட பத்தொன்பது
பிரபலமானவர்களின் கதைகள்
தமிடிநடிநடிநடிநடிநச்சொல் விளக்கம் 25.00
முல்லை பிஎல்.முத்தையா
ரகர றகர வேறுபாடு - லகர ழகர ளகர வேறுபாடு
நகர னகர ணகர வேறுபாடு
பெயர் வினை வேறுபாடு - எதிரிடை மொழிகள்
ஒரு தேவதையும் சில வண்ணத்துப் பூச்சிகளும் 100.00
அஸ்வத்
தனி மனித மனப் போராட்டங்களைச் சித்தரிக்கும் சமூக நாவல்
மாணவர்களுக்குப் புறநானூற்றுச் சிறுகதைகள் 20.00
முல்லை பிஎல்.முத்தையா
வீர உணர்வு ஊட்டும் 113 கதைகள்
காமிராவில் கைவண்ணம் - ஆரிமில்லர் 30.00
இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் பத்திரிகையில் 37 ஆண்டுகள்
புகைப்படக் கலைஞராக பணியாற்றிய ஆரிமில்லர்
காமிராவைப்பற்றி எழுதிய தொடர்
வாடிநடிநடிநடிநடிநக்கை ஒப்பந்தம் - தந்தை பெரியார் 10.00
பெரியார் குரல் - தந்தை பெரியார் 10.00
நுயளல நுபேடiளா ழுசயஅஅநச - க்ஷhயளமயச 20.00
(தமிடிந விளக்கத்துடன்)
சிறுவர்களுக்கு நீதிக் கதைகள் - எம்.பழநி 15.00
சிறுவர்களுக்கு நீதியை விளக்கும் 31 கதைகளின் தொகுப்பு
சிறுவர் சிறுமியருக்கு நீதிக்கதைகள் 20.00
முல்லை பிஎல். முத்தையா
சிறுவர்களுக்கு நீதியை விளக்கும் 50 கதைகள்
மாணவர் மாணவியருக்கு நீதிக் கதைகள் 25.00
முல்லை பிஎல். முத்தையா
60 நீதிக் கதைகளின் தொகுப்பு
மதுவிலக்கு - ராஜாஜி 40.00
மதுவிலக்கைப் பற்றிய அனைத்து விவரங்களும் கொண்ட நூல்
பாரதியார் உதிர்த்த முத்துக்கள் 30.00
முல்லை பிஎல். முத்தையா
பாரதியார் கூறிய 69 சுவையான நிகடிநச்சிகள், பாரதியார்
பாமணிகள், கருத்துரைகள் அடங்கியது.
பெரியார் உதிர்த்த முத்துக்கள் - 30.00
முல்லை பிஎல். முத்தையா
நகைச்சுவை - சீர்திருத்தம் மூடப்பழக்கம் - அறிவியல்
ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் பெரியார் கூறிய 89
நிகடிநச்சிகளின் குவியல்.
அண்ணா உதிர்த்த முத்துக்கள் 30.00
முல்லை பிஎல். முத்தையா
அண்ணா கூறிய 89 சுவையான நிகடிநச்சிகள்
6 7
ராஜாஜி உதிர்த்த முத்துக்கள் - முல்லை பிஎல். முத்தையா 30.00
ராஜாஜி உதிர்த்த 81 சுவையான நிகடிநச்சிகள்
பாரதிதாசன் உதிர்த்த முத்துக்கள் 30.00
பாரதிதாசன் கூறிய சுவையான நிகடிநச்சிகள்
நாமக்கல் கவிஞர் உதிர்த்த முத்துக்கள் 20.00
முல்லை பிஎல். முத்தையா
கவிஞரின் நறுமணம் கமழும் நற்றமிடிந இலக்கிய மாளிகையில்
கண்டு எடுத்த 200க்கும் மேற்பட்ட முத்துக்கள்
அறிவியல் முத்துக்கள் - முல்லை பிஎல். முத்தையா 30.00
பதினெட்டு அறிவியல் செடீநுதிகளின் குவியல்
அயல்நாட்டு அறிஞர்கள் உதிர்த்த முத்துக்கள் 20.00
முல்லை பிஎல்.முத்தையா
சுவைமிகுந்த 104 நிகடிநச்சிகளின் குவியல்
வாடிநடிநடிநடிநடிநக்கையும் மனோதத்துவமும் 14.00
முல்லை பிஎல். முத்தையா
1. வாடிநக்கையையும் மனோதத்துவமும்
2. வாடிநக்கையின் உண்மை
3. நினைத்தால் வாழலாம் மூன்றும் இணைந்தது
அருளும் பொருளும் தரும் அஷ்டலஷ்மி 15.00
(எட்டு படங்களுடன்) பன்னிரண்டாம் அச்சு
இலக்கிய இதடிநடிநடிநடிநடிநகள் ‘முல்லை’ 15.00
முனைவர் மு. இளமுருகன்
1999இல் சென்னை உலகத் தமிடிந ஆராடீநுச்சி நிறுவனமும்
மா. இராசமாணிக்கனார் இதழியல் ஆடீநுவு மையமும்
இணைந்து நடத்திய ‘இலக்கிய இதடிநகள்’ இதழியல்
கருத்தரங்கில் வழங்கப்பட்ட கட்டுரையை நூல் வடிவம்
பெற்றுள்ளது.
லெனின் சரித்திரக் கதைகள் - தி.ர.ஜ. 50.00
மாணவர்களுக்கு நபிகள் நாயகம் வரலாறு 30.00
8 9
பதினெண் சித்தர்கள் வரலாறு 50.00
எஸ். கோபாலகிருஷ்ணன்
சிந்தனையாளர் சாக்ரடீஸ் - மா. இராசமாணிக்கனார் 30.00
அறிஞர் பிளேட்டோ - மா. இராசமாணிக்கனார் 30.00
கிரேக்க நாட்டு வரலாறு - நாகரிகம் - எழுத்துத்தொண்டு - அமுத மொழிகள்
மனோசக்தியின் ரகசியம் - பிஎல். முத்துக்குமரன் 30.00
􀂈 ஹிப்னாடிசத்தின் அடிப்படைத் தத்துவங்களை 28
பயிற்சிகள் மூலம் விவரிக்கும் நூல்
􀂈 ஹிப்னாடிசத்தின் உட்பிரிவுகளுள் மிக முக்கியமான ‘மனோவசியம்’,
‘தொலைவில் உணர்தல்’ ஆகிய இரண்டும் இணைந்துள்ளது.
மனையடி சாஸ்திரம் - பிஎல். முத்துக்குமரன் 25.00
வீடு கட்டத் தொடங்கி, கிரகப்பிரவேசம் வரை பல அரிய
உண்மைகளை சோதிட பூர்வமாக விளக்கும் நூல்.
பாரத நாட்டுச் சரித்திரக் கதைகள் - பி. ஸ்ரீ. 36.00
22 தலைப்புகளில் பாரத நாட்டுச் சரித்திரக் கதைகள்
திரிகடுகம் எனும் சுக்கு மிளகு திப்பிலி 25.00
பிஎல். முத்துக்குமரன்
கடுக்காடீநுடீநுடீநுடீநுடீநு 15.00
50க்கும் மேற்பட்ட நோடீநுகளை குணப்படுத்தும் அற்புத சஞ்சீவி.
சிறுவர் சிறுமியர் கதைக் களஞ்சியம் 50.00
முல்லை பிஎல். முத்தையா
110 நீதிக் கதைகளின் குவியல்
பெர்னார்ட்ஷா உதிர்த்த முத்துக்கள் 25.00
பெர்னார்ட்ஷா கூறிய சுவையான நிகடிநச்சிகள்
பெர்னார்ட்ஷாவின் வாடிநடிநடிநடிநடிநவும் பணியும் 20.00
பிஎல். முத்துக்குமரன்
பிரெஞ்சு நீதிக் கதைகள் 25.00
பிரெஞ்சு பேராசிரியர் க. சச்சிதானந்தம்
10 11
மனிதனைப் பற்றிய அறிவியல் 18.00
புகடிநபெற்ற “ஆயn வாந ரமேnடிறn” ஆங்கில நூலின்
மற்றொரு பகுதியின் தமிடிந வடிவம்
தாடீநுடீநுடீநுடீநுடீநு சேடீநுடீநுடீநுடீநுடீநு நலம் - டாக்டர் யு. ராமராவ் 18.00
தாடீநு-சேடீநு நலம் குறித்து 75 தலைப்புகளில் கருத்துரைகளும்
படங்களும் இணைந்த நூல்
மாணவர்களுக்கு நூலக அறிவியல் 20.00
நூலகத் தந்தை எஸ்.ஆர்.ரங்கநாதன்
முன்னுரையுடன் நூலக அறிவியலைப் பற்றி வெளிவந்த முதல் நூல்
அண்ணாவின் அறிவுக் கனிகள் 40.00
முல்லை பிஎல். முத்தையா
அரசியல், சமூகம், கலை, இலக்கியம், அறிவியல், வரலாறு
ஆகியவற்றில் இருந்து எடுத்த சுவையான கனிகள்
ஈசாப் கதைக் குவியல் - முல்லை பிஎல். முத்தையா 60.00
ஈசாப்பின் 260 கதைகள் அடங்கிய முழு நூல்.
மலை தோன்றிய கதை - முல்லை பிஎல். முத்தையா 20.00
கோடை வசிப்பிடங்களாகவும், மின்சார உற்பத்திக்கும்,
மூலிகை மருந்துப் பொருள்கள் தயாரிப்பதற்கும் பயன்படும்
மலைகளைப் பற்றிய பல்வேறு செடீநுதிகள் அடங்கிய நூல்
ஏழு நீதி நூல்கள் - முல்லை பிஎல். முத்தையா 20.00
ஆத்தி சூடி, கொன்றை வேந்தன், உலக நீதி, வெற்றி
வேற்கை, மூதுரை, நல்வழி, நன்னெறி ஆகியவை மூலம்,
பதவுரை மற்றும் தெளிவுரைகளுடன்.
குசைளவ ருளயபந னுiஉவiடியேசல 45.00
சூநயசடல 2400 றடிசனள யசந பiஎநn றiவா அநயniபேள யனே நஒயஅயீடநள
மகரிஷி வாத்ஸ்யாயனர் இயற்றிய
காம சூத்திரம் (பன்னிரண்டாவது பதிப்பு) 40.00
அதிவீரராம பாண்டியன் அருளிய கொக்கோகம் 30.00
பழமையான கொக்கோகம் நூலின் 334 பாடல்களும் இனிய
வசனத்தில் அமைந்த முழு நூல்
இலக்கியத்தில் இன்பம் 30.00
பர்த்ருஹரியின் சிருங்கார சதகம், காளிதாசனின் மேகதூதம்,
திருவள்ளுவரின் காமத்துப்பால் மூன்றும் இணைந்த
முக்கனி
தேன் சொட்டும் இன்பத்துளிகள் 45.00
தேர்ந்தெடுத்த 12 இன்ப நூல்களின் தொகுப்பு
பாரசீக கவிஞர் உமர்க்கடீநுடீநுடீநுடீநுடீநுயாம்
உதிர்த்த முத்துக்கள் 12.00
உலகப் புகடிநபெற்ற பாரசீக கவிஞர் உமர்கடீநுயாமின்
‘ருபாயாத்’தின் 101 பாடல்களின் இனிய வசனம்.
ஆண் பெண் உறவு 12.00
உடல் நலத்தை விளக்கும் 50 அறிவியல் கேள்வி - பதில்கள்
காதல் இன்ப உணர்ச்சி 12.00
கலவி எப்படி இருக்கவேண்டும், உலகப் புகடிநபெற்ற காம
இயல் நிபுணர்கள் ஹாவ்லக் எல்லீஸ், மேரி ஸ்டோபஸ்
கருத்துரைகள்.
கலவி இன்ப இரகசியம் 12.00
கலவியால் ஏற்படும் நன்மை, தீமை, காம இச்சை, மலடு
நீங்கவழி முதலான 27 அறிவியல் கருத்துரைகள்
படிக்கக்கூடாத பாடல்களும் இன்பமூட்டும் வசனமும் 12.00
பழமையான இனிய 50 பாடல்களும் எளிமையான விளக்கமும்
அதிவீரராமபாண்டியன் அருளிய
கொக்கோக இன்ப லீலைகள் 20.00
அதிவீரராமபாண்டியன் இயற்றிய பழமையான கொக்கோக
நூலின் இனிய வசனம்.
12 13
கையடக்க - பையடக்க நூல்கள்
மகாத்மா காந்தியடிகள்-வாடிநடிநடிநடிநடிநக்கைக் குறிப்புகள் 10.00
􀂈 உண்ணாவிரதங்கள் 􀂈 முக்கிய நிகடிநச்சிகள் 􀂈 உலக
அறிஞர்கள் 􀂈 இந்தியப் பிரமுகர்களின் புகடிநஉரைகள்
ஆகியவையும் இணைந்தது.
மகாகவி பாரதியார் - வாடிநடிநடிநடிநடிநக்கைக் குறிப்புகள் 10.00
பாரதியாரின் பாமணிகளும் இணைந்தது.
பாவேந்தர் பாரதிதாசன் - வாடிநடிநடிநடிநடிநக்கைக் குறிப்புகள் 10.00
பாவேந்தரின் கவிதைக் கடலில் மூடிநகி எடுத்து தமிடிந
முத்துக்களும் இணைந்தது.
கண்ணன் ஒரு சூத்ரதாரி - ரகுநாதன் 10.00
மகாபாரதத்தில் ஒரு கதை - படங்களுடன் உலகமே வியந்து
போற்றும் தெடீநுவீக நூல்
பகவத் கீதை முத்துக்கள் - பிஎல். முத்துக்குமரன் 10.00
185 பகவத் கீதை முத்துக்கள்
திருக்குறள் முத்துக்கள் - முல்லை பிஎல். முத்தையா 10.00
207 முத்துக் குவியல்
தமிழர் திருமணம் - முல்லை பிஎல். முத்தையா 10.00
மறைமலையடிகள், நாவலர் சோமசுந்தரபாரதியார்,
பேராசிரியர் சரவண ஆறுமுக முதலியார், பாவேந்தர்
பாரதிதாசன் ஆகியோரின் சொற்பொழிவுத் தொகுப்பு.
சிவாலய வழிபாடு 8.00
அருணகிரிநாதர் அருளிய
கந்தர் அனுபூதி 10.00
100 பாடல்கள் -மூலமும் தெளிவுரையும் அடங்கியது
விரதங்கள் 10.00
􀀔 விரதங்களின் சிறப்பு 􀀔 விரத தினங்கள் 􀀔 அனுஷ்டிக்கும் முறைகள்
பலன்கள் 􀀔 புராணக் கதைகள் முதலியன
ஷீரடி சாடீநுடீநுடீநுடீநுடீநுபாபா வழிபாடு 10.00
ஷீரடி சாடீநுபாபா அருளிய அற்புதங்கள், 108 சரணங்கள் அடங்கியது
பெரியபுராணம் என வழங்கும்
அறுபத்து மூன்று நாயன்மார் கதைகள் (சுருக்கம்) 10.00
வேங்கடேச நடராஜன்
புரட்சிக் கவிஞர் பாரதிதாசனின்
சஞ்சீவி பர்வதத்தின் சாரல் - 10.00
வசனம்: கவிஞர் ஞா. மாணிக்கவாசகன்
“பாரதிதாசனின் கவிதா சக்தியின் ஆவேசத்துக்கும்
குணங்களுக்கும் இந்தப் பாட்டு ஒரு நல்ல உதாரணம்”
துயர் துடைக்கும் மந்திரங்கள் - பேரா. அ.ச.ஞா. உரை 10.00
இன்று ஒரு தகவல் - இளசை சுந்தரம் 50.00
வாடிநவியல் களஞ்சியம் (இரண்டாம் பாகம்)
திருவள்ளுவர் அருளிய திருக்குறள் 25.00
உரையாசிரியர்: முல்லை பிஎல். முத்தையா
(பல்வேறு திருக்குறள் விருதுகள் பெற்றவர்)
முல்லை இலக்கியக் களஞ்சியம் 175.00
பதிப்பு : முல்லை மு. பழநியப்பன்
1940களில் தமிடிந இலக்கியச் சூழலில் அழுத்தமாகத் தடம் பதித்த முல்லை
மாத இதழின் களஞ்சியம் இது. பாரதிதாசன், புதுமைப்பித்தன் என்ற
இருபதாம் நூற்றாண்டின் இரு பெரும் படைப்பாளுமைகளோடு அண்ணா,
திரு. வி. க., கு. அழகிரிசாமி, கா. ஸ்ரீ. ஸ்ரீ., லா. ச. ரா., மு. வ., கா. அப்பாத்துரை
முதலானோரும் முல்லையில் பங்காற்றியிருக்கின்றனர்.